eric_penning_vz_davandaalen.jpg
eric_penning_kz_davandaalen.jpg

Eric

100 x 20 mm
materiaal terracotta
signatuur dd
voorzijde: portret naar links
keerzijde: tekst: EC


Beeldhouwer, medailleur en graficus Eric Claus (1936) werkt al meer dan een halve eeuw met een groot creatief vermogen en een ongebreidelde werklust aan een omvangrijk oeuvre. Claus was hoogleraar beeldhouwkunst aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam en twee jaar enthousiasmerende docent van Da van Daalen.